Freezone Survivors Association

Historie případu:
Jon Zegel

 

 
PŘEPIS NAHRÁVKY – JON ZEGEL

"Znovu vás zdravím. Tady je Jon Zegel a je jaro roku 1987 a tohle je dlouho očekávaná nahrávka č. 4. Je to téměř tři roky, co jsem k vám hovořil a od té doby už uplynulo hodně vody.

TAPE TRANSCRIPT - JON ZEGEL

Myslím, že to bude moje nejlepší nahrávka. Nechám to na vás, abyste to posoudili – ale jednu věc vím jistě, příběh, který uslyšíte, nikdy dříve ještě nebyl vyprávěn a je třeba, aby byl. To, co uslyšíte, bezpochyby způsobí pár povytažených obočí a možná pár lidí šokuje. Je to příběh, o kterém vědělo jen pár lidí.

Budeme hovořit o setkáních, na která jste nikdy nebyli pozváni, o strategiích, které se nikdy neobjevily v magazínu AAC (Advance Ability Center – Centrum pokročilých schopností; jedna ze squrrelských skupin – pozn. překladatele) ani se o nich nemluvilo na Davidových přednáškách – chci, abyste se na tyhle věci podívali.

Ale předbíhám.

Není třeba říkat, že jsme všichni společně prošli utrpením – opustili jsme Církev, v uvozovkách "rozkvět" pole, a pak realita, se kterou jsme v poli skončili.

Nic moc, o čem by se mělo mluvit. Trefné vyjádření by byla hromada popela.

Myslím, že tato skutečnost vám nepřijde jako nějaké velké překvapení. Stačí, abyste se podívali kolem a můžete sami vidět, že to je pravda.

Ale účelem této nahrávky není říct vám to, co už víte.

Během příští hodiny se soustředíme na to, co se stalo, co se skutečně stalo, v pozadí situací v poli, a myslím, že by to mohlo zodpovědět nějaké vaše otázky.

Jak víte, nějakou dobu jsem byl v samém centru dění a také mimo něj. Tím, že jsem byl uvnitř, vím docela dost o tom, o co v poli šlo, do čeho jste nebyli zasvěcení. Ale dokonce i se všemi těmi informacemi z první ruky, které jsem měl, jsem si lámal hlavu, proč jsme měli tolik potíží se soudním procesem, který vedla církev proti mně, AAC a několika dalším v poli.

Zdálo se to nelogické, ale přijal jsem to samo sebou. A v té době jsem nevěděl o krádeži Lawley/Bisbey v červnu.

Ale stále jsme neměli ten soubor materiálů NOTs.

Chcete-li více informací o Davidu Mayovi,
podívejte se na NOTs DAVIDA MAYA.

Během podzimu v roce 1983, jak Ron Lawley, tak Robin Scott (bývalý scientolog, odsouzen za krádež materiálů Církve – viz Kdo je kdo) zahajují sérii dopisů s Davidem Mayem. Oba naznačují, že se chtějí přidružit k AAC v Santa Barbaře a dodávat služby dále nahoru až k Sólo NOTs; Scott naznačuje, že chtěl poslat člena personálu do Santa Barbary na trénink.

1. října 1983 se Robin Scott pokusí o krádež. Kontaktuje člena personálu AO UK (Pokročilá organizace ve Spojeném království), požádá ho, aby ukradl NOTs a další důvěrné materiály a výměnou za to že dostane 20.000 liber za roční práci. Člen personálu řekne Robinovi, aby vypadl, a o pokusu napíše.

6. října Bob Ainsworth ze skupiny Robina Scotta v Candacraig píše Davidu Mayovi a říká, že by rád dodával NOTs a cituji "přemýšlel nad tím, jak získat materiály" konec citátu. Všimněte si toho.

Později tento podzim cestuje Harvey Haber z AAC v Santa Barbaře do Španělska na shromáždění nezávislých a pak pokračuje dál do East Grinstead. Během svého pobytu tady měl Harvey schůzky mimo jiné s Ronem Lawleym, Steve Bisbeym a Moragem Bellmainem. Semena AAC East Grinstead jsou zaseta. Nedokážu si představit, že se nebavili o dřívější krádeži a možná o té, ke které mělo dojít.

Ještě 17. listopadu registrátoři AAC stále odpovídají na žádosti o NOTs nebo AA V trénink tím, že AAC v současnosti tento trénink nedodává a nemohou sdělit přesné datum, kdy bude možný. "Brzy" bylo všechno, co řekli.

Potom ta DRUHÁ krádež.

9. prosince 1983 jede Scott, Lawley a Bellmaine do Kodaně, vejdou do AO v Dánsku a vezmou 3 soubory materiálů NOTs a jeden soubor kurzovních materiálů Třídy 8, jak jsem již řekli dříve.

[Poznámka editora: Chcete-li více informací o té druhé krádeži, podívejte se na Rozsudek - Robin Scott na tomto místě.]

Scott bere 1 soubor materiálů a vrací se do Skotska. Lawley a Bellmaine berou zbývající a vrací se do East Grinstead. Okamžitě po návratu do East Grinstead se Lawley a Bellmaine spojili se Stevem Bisbeym a šli přímo do kanceláři Martina Rustona, aby pořídili na xeroxu kopie z ukradených materiálů.

Ale tady je pádný důkaz, to je důkaz č. 1 – jedna část příběhu, o které jste nikdy neslyšeli – ve stejný den, kdy došlo ke krádeži, právě ten samý den, kdy byly ukradené materiály NOTs nakopírovány na xeroxu, proběhly z AAC dva telefonní hovory s kanceláří Martina Rustona. Byly přímo v telefonních záznamech. Vůbec jsem o těchto telefonních hovorech nevěděl, když jsem na tom právním případu pracoval.

A nyní pádný důkaz č. 2 – 20. prosince Harvey Haber z AAC v Santa Barbaře zvedá telefon a volá Ronovy Lawleymu v East Grinstead a mají asi půlhodinový mezistátní hovor. To není běžný telefonický hovor. A Harvey si u tohoto rozhovoru dělá poznámky. Tyto poznámky byly předloženy soudu.

V těchto poznámkách tvrdí, že AAC by získalo cituji "materiály, Lawley, Bisbey a Bellmaine by nedali kopie toho materiálu nikomu jinému než Davidu Mayovi a AAC. Výměnou by získali přidružení k AAC (jen jako mimochodem řečenou poznámku, vidíte kam to vede?) Také by získali cenu "2 za 1" nebo 50% slevu na trénink svého personálu v AAC Santa Barbara.

Mluvíme o žhavém důkazu! Proč si to všechno Harvey napsal, se nikdy nedovím, ale napsal si to a kopie toho je v soudních spisech, abyste se na to mohli sami podívat. Sdružení se známými zloději.

V té stejné poznámce se také uvádí, že John Nelson plánuje cestu do East Grinstead počátkem ledna 1984 a tou dobou vyřeší "konečné" body.

Davidu Mayovi bylo o této "dohodě" řečeno zanedlouho po tomto telefonním rozhovoru.

Takže si musíte vzpomenout, že ke dni 1. ledna 1984 stále ještě nebyl v AAC žádný soubor materiálů AA V, pouze Davidovy přednášky pro pár vyvolených.

V lednu Nelson odjel do East Grinstead a setkal se s Lawleym a Bisbeym, kteří ukradli soubor materiálů NOTs. V té době proběhlo oficiální sdružení s Lawleym, Bisbeym a Bellmainem jako správní radou AAC East Grinstead.

Nelson také narychlo odjel do Candacraig, aby mluvil s Robinem Scottem. Dohody byly uzavřeny, právě tak, jak je Harvey tenkrát 20. prosince předložil. A navíc Candacraig odsouhlasil, že zaplatí přes 5% svého hrubého příjmu do AAC v Santa Barbaře.

Mohl bych v tomto bodě dodat, že být v komunikaci s těmito lidmi bylo určitě eticky sporné. Sdružit se s těmito lidmi jako AAC (protože bylo věcí soudního záznamu, že tito lidé byli zločinci) je absurdní! Mluvíme teď o vyložené a nepochybné krádeži. Bez ohledu na argumenty – nábožensky nebo filozoficky využité k tomu, aby to ospravedlnily, byl to jasný kriminální čin – jako když někdo přijde k vám domů a něco vám ukrade.

Ale co David Mayo a jeho získání souboru materiálů NOTs? David a já jsem párkrát hovořili o šancích takový soubor získat, ale stále mi říkal, že "by se nechtěl zaplést do ničeho ilegálního" takže ne, nechtěl "horký" soubor materiálů NOTs. Věřil jsem mu.

Pádný důkaz č. 3 – najednou jako z čistého nebe, začali vycházet bulletiny AA V – bum, bum, bum, bum, jeden za druhým.

Při mé výpovědi u tohoto případu mě nechali, abych prošel celý soubor materiálů AA V a přečetl datum každého vydání. Vydání I – leden 1984, Vydání č. 2 – leden 1984, Vydání č. 3 – leden 1984, myslím, že není potřeba, abych pokračoval, že? Všechny ty bulletiny souboru materiálů AA V vyšly v jednom měsíci a všechny vyšly v lednu 1984. Nepostřehl jsem to, i když to bylo nabíledni. Tak jsem si sedl v místnosti s právními zástupci a papíry a vším.

Prostě mě tenkrát vůbec nenapadlo, že David napsal celý soubor materiálů AA V za jeden měsíc nebo méně. Celou tu práci. To musel být nějaký měsíc!

Člověk si pak musí sám sobě položit ožehavou otázku: Pokud mohl David Mayo předělat NOTs zpaměti do AA V za pouhý měsíc, proč to neudělal v měsíci srpnu 1983? Nebo co v září nebo říjnu nebo listopadu nebo prosinci? Lidé se těch služeb dožadovali. Proč čekat? Uvažovali jsme, že z dodávání těchto služeb se dalo vydělat hodně peněz. Kromě toho vzpomínky se časem ztrácejí.

13. března byl v Kodani zatčen Robin Scott. 14. března v době, kdy ty novinky dorazily do AAC, z AAC proběhly telefony s Ronem Lawleym, Stevem Bisbeym a Moragem Bellmainem – dohromady téměř 45 minut mezistátních hovorů, všechny v tento den.

Věděli jste, že magazín AAC pro toto období původně zahrnoval stranu o "novém AAC Candacraig"? Ne – nevěděli, protože tyhle se ve skutečnosti nikdy nerozeslaly. Namísto toho byly zničeny a bylo vytvořeno nové vydání, kde byly všechny zmínky o Robinu Scottovi a AAC Candraig vymazány. Teď když došlo k zatčení, David se potřeboval od Scotta distancovat. …

Stal jsem se mluvčím této aktivity v jejím počátečním období, kdy se to opravdu rozjíždělo. David Mayo a já jsme sáhodlouze probírali strategii a jak dostat jeho příběh ven do pole.

To, co uslyšíte, vás možná šokuje. Ale to není můj záměr, věřte mi. Může to vypadat, že je to poněkud vykalkulované, ale je mi líto, že v určitých případech to bylo.

Strategie, která byla zpracovaná do mých nahrávek, měla následující směrnice:

  1. Veřejnost, o kterou jsme usilovali, byli Scientologové hlavně na liniích církve. To zahrnovalo jakékoli váhavce nebo lidi, kteří měli hnisající ARK zlom s církví. Hlavně jsme se zajímali o ty, kteří už věděli, že Scientologie funguje a byli zralí na odtržení se.

  2. Věděli jsme, že když neslíbíme standardní technologii, nemůžeme přimět mnoho lidí, aby skutečně církev opustilo. Však také neříkám, že standardní technologie se vůbec někdy dodávala – říkám, že jsme to MUSELI slíbit. Věděli jsme, že bychom mohli dostat dovnitř veřejnost Církve pouze tehdy, pokud bychom slíbili dobrou standardní technologii.

  3. To je bod, kde do toho vstoupil David Mayo. Prosazovali jsem linii, že Mayo byl nejvyšší trénovaný terminál v poli a že měl informace o vyšších úrovních, které neměl nikdo v církvi, a tím jsme poskytovali poli jeho vlastní atrakci. Klasická "skrytá informační linie" – dokonale se vyladila s "interními příběhy" nebo "utajenými příběhy" o lodi a Int (managementu) a tak dále.

    Ale čím více jsem měl informací, které jsem při tomto pátrání získal, tím více jsem zjišťoval, že tvrzení Maya jsou nepravdivá. Ale tenkrát jsem to celé zbaštil, spolknul jsem to i s navijákem a přesvědčoval jsem o tom jako o svaté pravdě. A bylo to velmi přesvědčivé.

    A co Davidovi znalosti "tajných – nezveřejněných" hodně vysokých OT úrovní? No, pamatuji si, když v roce 1984 Mayo zveřejnil svou verzi "OT 8" a jaké to bylo FIASKO. Dodaly se pouze pár preclearům a nikdy v životě jste neviděli dva více sklíčenější precleary. A to bylo naposledy, kdy jsme slyšeli, že David vydal nové "vyšší úrovně"! To je jen malá historka, o které jste možná nikdy neslyšeli.

  4. Další součástí strategie bylo vyvolat ve vás dojem, že lidé houfně opouštějí církev. Je to legrační, jak se lidé neradi sami do něčeho vrhnou po hlavě, ale pokud je ujistíte, že druzí zrovna tak jako oni ten krok udělali, cítí se mnohem klidnější. Mé nahrávky byly k tomu, aby vás ujistili, že opustit církev bylo OK.

Je mi líto, pokud je to šokující …

Jon Zegel