Freezone Survivors Association

Historie případu:
Vladimir

   
Pro: Všechny ruské členy Ronova orgu

Přečtěte si to a volně to rozšiřujte mezi všechny členy Ronova orgu.

Drahý příteli,

Byl jsem v Ronově orgu v Rusku, protože jsem četl Dianetiku a další knihy LRH. Když jsem si přečetl tyto knihy, uvědomil jsem si, že Dianetika a Scientologie jsou tou jedinou nadějí, kterou člověk má. Původně jsem věřil některým z těch lží, které kolovaly v Ronově orgu, aby ospravedlnily jeho existenci. Ale když jsem si přečetl knihu Iliava Murova Psychiatrie ve Free Zone, uvědomil jsem si, že Free Zone je skutečně nastrčená skupina pro psychiatrii a nějaké další organizace zpravodajských služeb. Pokud jste právě v Ronově orgu, uvědomte si, že lidé, kteří vedou tuto organizaci, si nepřejí lidi zlepšovat, ale chtějí utlačovat Scientologii a vytvořit nějakou fušerskou náhradu tak, aby to nebylo efektivní. Dělají to pomocí rozšiřování lží o Církvi a Scientologii tak, že se přesvědčují lidi, aby uvěřili, že Scientologická církev byla infiltrovaná IRS a CIA, zatímco právě oni jsou těmi, kteří vedou Ronův org, konkrétně Max a Erika Hauri, kteří pracovali pro německou OPC (Německý úřad pro ochranu ústavy).

Nyní jsem navázal kontakt se scientologem ze Švýcarska, který o Maxovi a Erice Hauri a jejich kontaktech v minulosti ví hodně. Informace, které jsem získal, potvrzují, že oni pouze předstírají, že jsou pro standardní technologii, ale ve skutečnosti, když byli v Církvi a až doposud, dělali a dělají squirreling, takže naprosto porušují KSW. Tento scientolog mi dal mnoho informací a některé z nich tady zmíním. Z patrných důvodů neuvádím jména, ale kdokoli má skutečný zájem o pravdu, může si to zjistit sám pro sebe tak, jak jsem to udělal já.

Max Hauri předstírá, že je autoritou přes technologii, ale je jen politováníhodný squirrel. Můj přítel mi řekl, že Hauri v minulosti často bral precleary do sezení, aniž by studoval jejich složky precleara. To je velké porušování technologie a je to v rozporu s jakoukoli směrnicí a technologií LRH. Jednou Max Hauri vzal do sezení PTS typu III, protože se nepodíval do složky precleara, takže nevěděl, že ten preclear byl šílenec. Můj přítel mi také říkal o tom, že Hauri před pár lety auditoval nějakého precleara, který říkal, že z auditingu od Hauriho neměl žádné zisky. a nyní se tento člověk dostal k jiným praktikám a jiným náboženstvím. Scientologie vždy funguje, pokud se správně používá - jak říká zakladatel L. Ron Hubbard.

Erika a Max Hauri také auditovali precleara, i když ten už měl mozkový nádor, a dostával sólo sezení, i když zároveň dostával stupně od Hauri. Tento člověk je nyní mrtvý.

Můj přítel mi také říkal o dceři jedné ženy ze Švýcarska, která dělala Purif pod supervizí Maxe a Eriky Hauri. Ta matka je údajně už "OT 40" na squirrelském "mostě" Robertsona. Když byla dcera na Purifu, měla nehodu a v Purifu několik dnů nepokračovala. Pak onemocněla a znovu už na Purif nešla.

Erika a Max Hauri také auditovali nějakého člena Ronova orgu z Frankfurtu v Německu, který o několik měsíců později spáchal sebevraždu tak, že si polil tělo benzínem.

Nyní Hauri říká, že je šéfem Výboru Ronova orgu (ROC), který má stanovy, kde se praví následující: "Zajistit, že standardní technologie podle LRH a kapitána Billa Robertsona je dostupná všem a bude dále dostupná v budoucnosti a používá se po celém světě".

Výše uvedené příklady nejsou standardní technologie, ale squirrel, proto to je lež, že Hauri dodávají standardní technologii.

Hauri také propagovali, že veřejně uznali, že pracovali pro OPC, německou zpravodajskou organizaci, která se pokouší zbavit se Scientologie. Hauri jsou pak skutečně určitým typem agentů, kteří zneužívají nedostatek informací a znalostí nevinných Rusů, aby to posloužilo jejich skutečným cílům vytvořit jasným squirrelingem špatné jméno pro scientologickou technologii.

Jak můžete vidět, Max a Erika Hauri jsou stejně jako jejich spolupracovníci nestydatí lháři, podle knihy L. Ron Hubbarda, Tabulka lidského hodnocení – kdokoli, kdo se zabývá "Důmyslným a zlomyslným překrucováním pravdy. Rafinovaným zakrýváním svých lží" je na 1,1 na Tónové škále. Na této úrovni ve sloupci R „Skutečná hodnota pro společnost ve srovnání se zjevnou hodnotou" se píše: "Aktivní přítěž. Enturbuluje ostatní. Zjevná hodnota je převážena zlými skrytými úmysly."

Takže pokud dále budete sdílet účast v Ronově orgu, víte, kam směřujete. Váš případ bude zkažený a konečným výsledkem nebude svoboda, ale další agónie, a vaše cesta ke skutečné svobodě, tak jak ji LRH jasně stanovil, bude navždy zatarasena. Max a Erika Hauri a jejich ruské skupiny, jako například Kaydakov, se zabývají pouze lžemi a pokoutnými činnostmi. Když říkají, že jsou pro standardní technologii a pro Scientologii, měli byste s těmito slovy zacházet tak, jako by pocházela od hadů, kteří se jen snaží dostat se k vám co nejblíže, aby vás uštkli a vysáli vám krev. Jejich spojení se zpravodajskou službou a psychiatry, jak to odhalil Iliav Murov ve své knize, z nich dělá něco horšího než nepřátele Scientologie.

Takže věnujte pozornost mým slovům, stále ještě máte šanci. Když slyšíte jejich lži o Scientologii nebo LRH, žádejte o důkaz, ne jejich důmyslné "PR"; požádejte o to, že chcete vidět skutečné dokumenty, nebudou vám schopni žádný dát. Pravděpodobně vám dají buď padělky, nebo "dokumenty", které pocházejí od jiných "autoritativních" lhářů. Stále ještě máte možnost dostat se z tohoto hadího doupěte potíží a zmatků. Dobře si to rozmyslete. Možná už nikdy nebudete mít jinou šanci.

S nekonečným ARK

Vladimir
17. listopadu 2005