Freezone Survivors Association

Historie případu:
S.S.

   
Následující zpráva nám byla předložena S.S., bývalým členem Ron's Org.

V roce 1998 E.K. byl stále CO v Ron's Org ve Frankfurtu. Pyšně každému, kdo chtěl naslouchat říkala, že se osobně znala s Billem Robertsonem a že navštěvovala jeho přednášky a pod jeho vedením ukončila komunikační kurz.

V roce 1999 se její život drasticky změnil. Chtěla udělat Most ještě jednou. Její důvody byly to, že obdržela "stupně" od D.R. ve Freezone a že D.R. byl squirrel, který pouze myslel na to, jak stupně ukončit co nejrychleji ("quickie"). E.K. potom dostala nový C/S – od E.H. -, který jí též auditoval.

Barbara Söllner's headstone
Barbara Söllner, geb. Struszewsky, 03.01.38 - 20.03.02
Náhrobek Barbary Söllnerové.
Psychiatric clinic
Psychiatrická léčebna, ve které byla Barbara Söllnerová léčena.

A tak E.K. začala s Purifem a později obdržela verzi Objektivních procesů. Z ničeho nic přišly zprávy, že je extrémně nemocná. A jelikož byla tak nemocná, tak také nemohla cestovat k E.H. a E.H. musel cestovat k ní. Jak se ukázalo, její vnitřní organy selhaly, což bylo výsledkem stavu její krve. Její dvě děti nebyly pouze šokovány, ale bály se o její život celé týdny.

Když jsem ji viděl mnoho týdnů po její návštěvě nemocnice, tak mi to vzalo dech. Zestárla o 20 let a změnila se z krásné a atraktivní ženy na žijící noční můru. Ztratila na váze, nezůstaly jí skoro žádné vlasy, měla zkažené zuby a byla bílá jako křída.

Ale pokud toto bylo špatné, pak ten další příběh, který Vám chci vyprávět způsobil, že jsem se navždy oddělil od Freezone.

Jednoho dne jsme od B.S.1 už více neslyšeli. Pracovala na informačním periodiku pro Freezone. Plná života a vždy ochotná pomoci, ta zpráva zapůsobila jako bomba: polila se celá benzínem, zapálila ho a upálila se. Strašné.

Byla jedním z auditorů v Ron's Org a taktéž obdržela "auditing".

Kdokoli s ní squirreloval bude toto mít na svědomí navždycky.

Díky, já doufám, pochopitelným důvodům jsem nejmenoval žádné jiné osoby z Ron's Org. Osoby, kterých se to týká ví, koho mám na mysli a ti, kteří stále mají zájem o auditing v Ron's Org mohou požádat jeho vedení.

S.S.

Pozn.: Potom co E.K. opustil management v Ron's Org to převzal W.K., který byl poté nahrazen Ulrichem Schneckem, jeho nynějším ředitelem.

 

 

1)Poznámka editora: B.S. je Barbara Sollner. Slečna Sollnerová byla také léčena na psychiatrické klinice během tohoto časového úseku. Podívejte se na fotografie podél strany. Pro další informace Psychiatry in the Freezone týkající se psychiatrického spojení.