Freezone Survivors Association

Kdo je kdo ve Freezone:
Pierre Ethier

 

 
Pierre Ethier z Montrealu v Kanadě tvrdí, že je auditorem třídy XII. Přesto jsme se nedávno dozvěděli, že byl prohlášen za utlačovatelskou osobu, protože se dopustil squirrelingu ve velkém rozsahu.

Ethier se dopouštěl velkého porušování Auditorského kodexu a pokračoval v tom i po té, co opustil církev. Ve své 35-stránkové zprávě ze dne 13. února 2004, která byla umístěna na fzaoint@yahoogroups.com Ethier porušil Auditorský kodex tím, že prozradil zatajení mnoha preclearů, které auditoval. Nejenže tyto informace řekl, ale také tam přidal celá jména a v některých případech i co jsou tito precleaři zač.

Také jsme se dozvěděli, že v květnu 2004 Ethier vydal pozměněná a squirrelská scientologická technická data a buletiny. V nich se neprávem označoval za "auditora třídy XII a C/S," aby tak přidal na důvěryhodnosti svých squirrelských informací. Bylo to navzdory tomu, že odborné znalosti takovéto úrovně jsou získány pouze používáním standardní technologie a získají je a mají je pouze plně trénovaní a kvalifikovaní členové Sea Orgu.

V roce 1992 byly Ethierovi odebrány auditorské certifikáty za velké porušování technologie, kterého se u svých preclearů dopustil tím, že porušil auditorský kodex. Mimo jiné dopustil to, že precleaři nebyli dostatečně najedeni nebo byli fyzicky unaveni, nebo rovněž porušoval technologii tak, že precleaři chtěli dostat jiného auditora. Toto porušování technologie u jeho preclearů mělo za následek to, že neustále dával na složky preclearů červenou kartu (což znamenalo, že musí jít preclear do opravného sezení během 24 hodin).

Toto říká LRH v Auditorském kodexu:

  1. "Slibuji, že nebudu auditovat precleara, který si dostatečně neodpočinul nebo je fyzicky unavený."
  2. "Slibuji, že nebudu auditovat precleara, který není dostatečně najedený nebo má hlad."
  3. "Slibuji, že nikdy nepoužiji tajemství precleara odhalené v sezení pro potrestání nebo osobní zisk."

Takže pokud máte v úmyslu se nechat "auditovat" od Ethiera, děláte to na vlastní nebezpečí, protože tam není žádná jistota, že cokoli mu řeknete, si nechá pro sebe.