Freezone Survivors Association

Historie případu:
McArthur

 

 
Studoval jsem, velmi zblízka, metody, které používají ti, co se odštěpili, aby přesvědčili scientology, kteří jsou na liniích, o svém odštěpeneckém názoru.

"Temná strana síly" může být jak inteligentní, tak přesvědčivá (viz HCOB Antisociální osobnost a poslední film Hvězdné války…)

Většina z mých starých přátel, kteří se do této pavučiny chytili, se nepřipojili ani k jedné straně, jen čekají, jak to dopadne, jsou uvázlí uprostřed, neodpojili se od osoby vyhlášené za SP, ale také ji nadšeně nepodpořili.

Není to tak, že bych "nenáviděl" nějakou osobu, která je do toho zapletená, včetně těch dvou osob prohlášených za SP. Moje vzpomínky na dobré časy a na tu dobrou a základní stranu těchto lidí jsou nedotčené, a postrádám je. Ale někteří z nich nechali tu Temnou stranu síly, aby na této párty parazitovala, a co se mě týče, je to buď zvládnout, nebo se oddělit. Pokud by ale udělali své řádné etické akce, s potěšením bych je zase znovu měl za přátele.

Tohle jsou některé věci, které jsem se naučil o metodách, které používají náboráři odštěpenců.

  1. Mají různé omluvy pro šíření špatných zpráv a negativních bodů o Církvi: "Podal jsem o tom zprávu.", "Nebojím se mluvit otevřeně.", "Mám velkou integritu." atd. Je také těžké logicky pochopit to, jakým způsobem by šíření takových informací vedlo k zlepšení jakékoli situace.
  2. Provokují a enturbulují na liniích Církve tak, "že bojují za spravedlnosti a standardní technologii," a mají zisk, když dostanou motivátor, protože ho můžou použít k tomu, aby ukázali prstem a "Podívej, co se děje, když se snažíš něco změnit.....". Viděli jste někdy takového člověka, že by začal být opravdu ŠŤASTNÝ, když se nějaká situace zvládla nebo pokud nějaký terminál orgu připustí chybu a napraví to?
  3. Pokud zjistí, že máte nějaké selhání na Mostě nebo náboj na nějaké situaci, okamžitě to využijí k tomu, aby házeli špínu na Církev, abyste byli více příznivě nakloněni na stranu odštěpenců. A samozřejmě je příjemné "být chápán", ale jaký je jejich cíl?
  4. Pokud se na ně prostě PODÍVÁTE, pravděpodobně byste zjistili, že jsou nanejvýš v kondici NEPŘÍTEL, zatímco často předstírají, že "Jsou v pochybách" (pokud vůbec připustí nízkou kondici), aby si usnadnili přístup k scientologům na liniích a aby vypadali důvěryhodněji než Nepřítel. Běžnou praxí odštěpenců je zveřejnit úplný "Vzorec pochyb" scientologům na liniích nebo na internetu. To je v protikladu k vzorci samotnému (tam se nic neříká o tom, že máte zveřejnit vzorec, pouze své rozhodnutí). To je jen první známka squirrelingu, za kterým jdou na své cestě "Já to vím nejlíp", která nikam nevede.
  5. Možná se pokusí vás vtáhnout do diskusí a argumentací, můžou vás obvinit z toho, že jste slabí, naivní nebo máte nedostatky v KSW nebo v nějakých morálních zásadách, pokud odmítnete naslouchat nebo pokud to nepovede k tomu, že začnete být dostatečně kritičtí vůči Církvi. Netancujte se těmito lidmi. Napsali tuhle hudbu za konkrétním účelem a jejich argumenty jsou přibroušené a poseté příliš negativními body, než aby bylo možné je sledovat v běžné diskuzi. Podívejte se na následky jejich akcí a jestli to opravdu chtějí zvládnout.
  6. Jednají tak, jakoby existovaly informace, které, pokud byste o nich věděli, by vás určitě dovedly k tomu, že začnete pochybovat o záměru Církve a "Managementu". A tak vám vytvářejí "Sendvič se záhadou", a protože nechcete být obviněni z toho, že "se bojíte zjistit pravdu", můžete se zamotat do spousty informací, které jsou předkládány pouze s jedním účelem: abyste začali být NEPŘÁTELŠTÍ vůči Církvi a managementu.

    (Já sám jsem se touto radou neřídil. Ale na konci této čas beroucí cesty jsem zjistil, že z útržků informací a obvinění vyvodili za vlasy přitažené závěry, aby zdůvodnili svůj program. To bylo všechno. Žádný důkaz ničeho. Rozčarování. Četl jsem knihy, které vás můžou přesvědčit, že Elvis je naživu a že první cesta Apolla na měsíc byl podvod. Doporučuji takové knihy, abyste viděli, co je možné tvrdit, a jako zajímavou četbu. Doufám, že Elvis je naživu a možná, že NASA opravdu potřebovala náskok před Ruskem, ale v těchto knihách neexistuje žádný důkaz. To je ten rozdíl. Předpojaté informace.)
  7. Jediným plánem je vyvolat ve vás pochyby o oficiální Církvi, vyvolat ve vás pochyby, že se vůbec kdy dostanete na OT. Oni ve vás prostě potřebují vyvolat pochyby, nemusí vás přesvědčovat. Pak řeknou: "Jak víš, že to jsou skutečné údaje od LRH?" ve snaze vyvolat ve vás pochyby o údajích LRH tak, jak jsou prezentovaná Církví. A opět, jen vás potřebují "znejistět". Podívejte se, jak pěkně to otvírá dveře squirrelským údajům, které se prodávají ve "Freezone".
  8. Mezi lidmi, se kterými jsem se setkal a kteří byli spojení s odštěpeneckou zónou, existuje jeden společný znak. A teď se připravte na trochu sarkazmu: Mysleli si, že kdysi byli rozumní a naivní, ale že TEĎ dokážou konfrontovat negativní body v Církvi a že teď je opět obnovena jejich "Integrita" a že na rozdíl od těch stále naivních a rozumných lidí "uvnitř Církve" teď ONI dosáhli vyššího stupně pozorování a teď považují za vhodné ukázat nám ostatním "ovcím" tu špatnost, kterou nejsme schopni odhalit sami. A tak protože sami sebe vidí jako ty inteligentnější, osvícenější a více trvající na standardní technologii než my ostatní, mohou nám ukázat, co bychom si neměli nechat líbit, ale na co jsme příliš zaslepení, než abychom viděli sami.

A my vidíme jejich napřažené ukazováčky, jak se vynořují z temných hlubin, a říkají nám, co je špatně, zatímco my podnikáme svůj další krok vpřed a děláme něco konstruktivního.

McArthur
4. srpna 2005
Evropa