Freezone Survivors Association

Kdo je kdo ve Freezone:
Pravda o Billu Robertsonovi

 

Pravda o Billu Robertsonovi

Bill Robertson se v roce 1982 rozhodl, že přišel čas, aby "vyjevil" svou skutečnou identitu.

K překvapení svých souvěrců odkryl, že není jen Billem Robertsonem, normálním pozemšťanem, ale že se ve skutečnosti jmenuje Astar Paramejgian, jedna ze tří bytostí, které reálně ovládají životy bilionů obyvatel "Sektoru 9", souboru tisíců hvězd a planet v tomto sektoru galaxie.

Astar, alias Robertson, neváhal a okamžitě začal vydávat této části galaxie příkazy, kdy požadoval bezpodmínečnou poslušnost.

Typickým způsobem se také prezentoval jako non plus ultra morálky, vyvolený k vytvoření sil "etických OT". Pravda je taková, že Robertson byl psychotik, žádný OT. To vám bude jasné z následujících informací.

Obzvlášť podivné je to, že tento jedinec, jehož vlastní historie na druhé a třetí dynamice byla všechno jen ne "etická" (jak ukazujeme níže), se nyní stal tím, který si dělá nárok na to stát v čele cesty k nové "etické civilizaci" v této části galaxie.

Přesto je to přesně Robertson, který se v minulosti dopouštěl neetického a sexuálně zvráceného jednání na druhé dynamice, kdo nařizoval ostatním, aby byli morální.

Jednou ze zmíněných aberací bylo, že se Bill rád oblékal do ženských šatů. Přinejmenším dvě z jeho manželek si stěžovaly na jeho zvláštní zálibu v hraní "lesbických" her, kdy se oblékal do ženského a bral si paruku a před zrcadlem se oddával sexuálně zvráceným praktikám.

Billovou druhou manželkou byla Joan Thomasová. Jeho rozhodnutí vzít si ji za manželku bylo slušně řečeno impulzivní. Bill někdy v roce 1967 údajně obdržel "telepatickou zprávu" od nějaké bytosti sdělující, že první žena kterou potká, bude ta, kterou si vezme. Hned potom se stalo, že Joan procházela kolem se svým tehdejším partnerem. Bill večer zašel za Joan a řekl jí, že si jí chce vzít a že jí koupil prsten. Druhý den jí prsten koupil a nasadil jí ho na prst s tím, že jsou právě zasnoubeni. To dost rozzuřilo tehdejšího přítele Joan.

Billovi se podařilo si Joan vzít v roce 1968. Rozvedl se s ní v roce 1980.

Bill procházel v polovině 80. let další sérií halucinací, kdy začal mluvit o nové "manželce", kterou potkal. Dotčená osoba ("H") nevěděla nic o jeho divokém blouznění. Řekl, že ji údajně zná z minulého života a že spolu hráli špionážní hry. Byla jednou ze čtyř žen, o nichž Bill řekl, že si je vybral jako 2D. Začal "H" posílat zprávy, básně a také svoji fotografii. Protože "H" mu neodpovídala, snažil se získat odpověď tak, že otravoval ostatní precleary. Řekl, že dostává od "H" telepatické zprávy.

Bez dalšího čekání a bez toho, aby s "H" opravdu promluvil, šel Bill ve svých fantaziích vytrvale dál a určil datum sňatku na den Kolumbových narozenin, neboť to podle něj bylo "velmi významné". Na ceremoniál připravil sál a snažil se domluvit s LaMont Johnsonem, aby mu o svatbě zahrál "Galaktický pochod".

To všechno bez jakékoli zmínky "H". Když se o tom dozvěděla z šeptandy, dost ji to rozhodilo. Netřeba dodávat, že svatba se nikdy nekonala.

Ukrást někomu ženu (jako v prvním případě) nebo si z někoho udělat 2D bez toho, abyste to dotyčné oznámili, u Robertsona nijak neukazuje na etické chování.

Bill krátce na to vytáhl podobný kousek na ženu jménem "L", která ho osobně neznala a nikdy neviděla. Bill přesto díky své "uvědomělosti" smýšlel jinak a poslal jí báseň (kterou shledala dosti nereálnou), dopis s nabídkou k sňatku a zlatý náhrdelník. "L" nabídku odmítla.

To však nebyl konec. Někdy během vymyšlené avantýry s "H" Bill mluvil o svém plánovaném manželství s "L" a tehdy šla kolem Dafna Dan. Bill jí požádal, aby se stala družičkou na jeho svatbě a, když si ho "L" nebude chtít vzít, mohla by Dafna "zaujmout její místo".

Dafna byla také jednou z Billových známých "z dřívějška". Když jeho plány na svatbu s "L" nevyšly, řekl Bill Dafně na začátku prosince 1980, že si s ní nezačne sexuálně, dokud ona nedá do pořádku některé záležitosti. Pak odjel na dovolenou. Ale sotvaže odjel, zajel do Mexika a tam si jí vzal.

V běžném každodenním životě nebyl Billův sňatek s Dafnou šťastným spojením. Dafna jednou řekla své sekretářce, že Bill s ní nechce spát, že se obléká do ženských šatů a že si nasazuje parku a tak podobně. Při jednom rozhovoru v domě sekretářky toto Bill nejenže potvrdil, ale také potvrdil Dafninu historku, že ji fyzicky napadl a pokoušel se ji udusit polštářem, když protestovala proti jeho chování. Sekretářčina zpráva uvedla, že viděla šaty a spodní prádlo, o kterém Bill tvrdil, že je jeho.

LRH uvádí ve Vědě o přežití v kapitole s názvem "Sexuální chování/postoj k dětem":

"Na 1,1 na tónové stupnici vstupujeme do oblasti nejzlomyslnějšího obratu na druhé dynamice. Zde je promiskuita, perverze, sadizmus a neobvyklé praktiky. Nemáme zde žádné potěšení ze sexuálního aktu nýbrž hektické strachování. Sexuální akt si není možno opravdově užít, ať už se prování obvyklým či neobvyklým způsobem. Tady je děvka, zvrácenost, nevěrná manželka, volná láska, rychlý sňatek a rozvod a všeobecná sexuální katastrofa. Lidé na této úrovni na druhé dynamice jsou ve společnosti silně nebezpeční, protože aberace je nakažlivá."

Robertson certainly knew these references and knew perfectly well what being an "ethical OT" meant. So, he did not mean a word of what he was saying which was blatantly dishonest and hypocritical. Robertson určitě tyto materiály znal a věděl velmi dobře, co znamená být "etický OT". Takže nic z toho, co říkal nemyslel vážně, což bylo křiklavě nečestné a pokrytecké.

Rozpor mezi jeho fantaziemi a skutečným životem ovšem nebyl jen v jeho soukromém životě.

Následuje zpráva z června 1980:

"Bill Robertson začíná být velmi posedlý vzpomínkami na Galaktický pochod: Bill ho začíná zpívat při jídle... Bill začal trávit víc a víc času u svého stolu, kde si snažil vzpomenout na slova a melodii této písně a zapsat si ji."

V této době začal Robertson šířit pověsti o infiltraci a viděl špióny všude uvnitř i venku a na všech úrovních managementu.

Dostalo se mu řady nabídek pomoci včetně vyřešení potíží, které měl ve vztahu s Dafnou. To ignoroval a poté, co se dopustil velmi vážného porušení bezpečnosti, kdy ohrozil život LRH, byl postaven před Committee of Evidence a byl degradován, přišel o pozici kapitána.

V červenci 1981 byl odhalen Billův a Dafnin plán, kdy se chystali vytvořit svou vlastní církev a nazvat ji "Nová scientologická církev". Jejich záměrem bylo získat peníze od církve a Bill se o to dokonce pokoušel a pokoušel se je ukrýt na nejrůznějších účtech. Jeho plán však nevyšel.

Bill předtím, než nadobro utekl do Evropy, zvládl okrást scientologa z veřejnosti o 50 000 USD, když tento scientolog uvěřil jeho příběhu, že pracuje na jakémsi projektu na záchranu "ztracených pokladů". 50 000 dolarů ze ztratilo a už je nikdo nikdy neviděl.

Robertson byl 26. května vyhlášen za utlačovatelskou osobu.

3. září 1982 byla za utlačovatelskou skupinu vyhlášena "Galaktická patrola".

Byl Bill Robertson opravdu 2. mužem po LRH?

To je všeobecnost a lež vytvořená Robertsonem samotným.

V průběhu roku 1972 byl Robertson kapitánem vlajkové lodi (Captain of the Flag ship) a v této pravomoci držel místo 2. zástupce Commodora, ale to bylo jen pár měsíců z celkových 20 let ve stavu.

Robertson měl řadu postů jako např. sluha, palubní síla, umývač nádobí, pomocný technik a supervizor.

Vykonával Robertson pro Rona zvláštní úkoly?

Robertson tvrdí, že pro LRH pracoval na zvláštních misích s cílem vyšetřit, kdo ve světě skutečně "tahá za drátky" a jaké jsou soukromé utlačovatelské zájmy usilující o planetární kontrolu.

Robertson nikdy žadné zvláštní mise pro LRH nedělal. Opravdu, jeden scientolog, kterého Robertson potkal a kterému tvrdil, že pracuje na zvláštním projektu pro LRH, napsal LRH a obdržel odpověď, že Robertsonovy akce jsou "naprosto neautorizované".

Robertsonovy "OT úrovně"

Originální OT úrovně lze dělat jen v Church of Scientology. To mohu potvrdit.

Společným jmenovatelem lidí z Free Zone, které jsem viděl v akci v 80. letech, bylo, že pro peníze udělali všechno. Byl to pro ně byznys. Nakonec si dokonce podřezávali mezi sebou krky, aby získali precleary. Jejich precleaři všichni samozřejmě pocházeli z Church of Scientology. Nebyli nijak schopni získat nové lidi.

Robertsonovy "OT úrovně" byly jeho vlastním výmyslem a člověk musí být opravdu dost slepý a blázen, aby se podrobil takovému očividnému squirellu LRH technologie.

Nejlepším příkladem je sám Bill, kterému se vyvinul zhoubný nádor na krku, na který později zemřel.

Byl Robertson blázen?

Následující je LRH definice "psychózy", která plně popisuje Robertsona. Pochází z časopisu Certainty z 2. února 1966 a má nadpis "Psychotici":

"Skutečného psychotika nenajdete vždy v ústavu. Za těmito ponurými zdmi většinou objevíte jeho oběti. Skutečný psychoatik je ten, kdo u druhých způsobuje hysterii, apatii, pomýlené chápání a stresové reakce. Taková je identita bytosti, která je zdrojem psychózy.

Je zkrátka a dobře jako bytost spíše nekonfrontovatelný, hovoří v nejdivočejších všeobecnostech a zní dost příčetně, pokud ho neposloucháte pozorně. Pak lze zjistit, že důvody, které dává, nedávají dostatečný smysl, ale jsou všechny namířené směrem k potřebě zničit nebo brutálně zacházet s každým nebo s vybranými skupinami nebo hmotnými předměty.

Skutečný psychotik je skrytě či otevřeně destruktivní ke všemu, co my zbylí považujeme za dobré, slušné nebo hodnotné.

Taková bytost je občas v životě ‚úspěšná‘, ale konečný výsledek jejích činností je to, co byste očekávali – naprosté zničení. Příklady hodnými pozornosti jsou Hitler a Napoleon. Ani historici nemají dost odvahy říci, že tito dva byli naprosto, zcela a nepochopitelně mimo realitu a konali bez jiného dobrého důvodu, rozumu nebo vysvětlení než nutkání ničit, ruinovat a přinášet mizérii milionům lidí.

Jak si například Napoleon odůvodnil začátek útoku na Rusko, když bylo pro jeho jednotky v dané části roku již příliš pozdě na to, aby mohly vůbec operovat, je dost těžko pochopitelné. Proč musel Hitler zničit židovské obyvatelstvo v Německu jako ‚čin potřebný pro pokračování jeho války proti světu za hranicemi Německa‘ nemá jiné vysvětlení než šílenství.

"Skutečný psychotik přináší hysterický, apatický nebo ponížený duševní stav u ostatních. Dělá to z ‚mnoha dobrých důvodů‘, dělá to naprosto bez důvodů nebo si dokonce ani nevšimne, že to dělá..."

"Takového člověka je obtížné odhalit, protože obyčejně nemá záchvaty a nedělá scény. Často je zcela bez emocí, naprosto chladnokrevný a zjevně se výborně kontroluje. Tato kontrola je však jen zdánlivá, protože tento člověk je sevřen silou o mnoho větší než je on sám a je naprosto ovládanou bytostí."

Robertson nenapadal LRH, takže musí být OK.

Robertson používal jméno LRH ve snaze dodat svým činům a Free Zone důvěryhodnost. Scientologové věří LRH a jeho technologii a Robertson to věděl. A tak předstíral, že pokračuje v záměrech LRH.

Robertson udržoval zdání podpory LRH až do konce, zatímco pokračoval v převracení LRH technologie.

Měl Robertson telepatický kontakt s LRH?

Nikoli. Při čtení prací LRH můžeme jasně vidět, že taková věc je naprosto mimo charakter toho, co LRH píše.

Robertson již v roce 1982 šířil svoje buletiny Galaktické patroly, o nichž tvrdil, že jsou všechny "telepatickým přenosem od LRH" k němu. Robertson tvrdil, že LRH opustil svoje tělo, proto pro něj bylo "bezpečné" vznášet taková tvrzení.

LRH byl však v roce 1982 na živu a vedlo se mu dobře. Tvrzení, že byl mrtvý, bylo úskokem naplánovaným hrstkou jedinců při pokusu uchvátit majetek LRH. V roce 1983 předložili právníci dopis psaný rukou LRH a speciálním inkoustem od soudních odborníků, který na každé stránce nesl otisk palce LRH. Soud rozhodl ve prospěch LRH a zamítl pokus o zabrání jeho majetku.