Freezone Survivors Association

Kdo je kdo ve Freezone:
Pravda o Berndu Lübeckovi

   

Pravda o Berndu Lübeckovi


Následující stránka O Lübeckovi, vám poskytne některé informace které možná nemáte, o jeho spojenectví s lidmi, kteří chtějí zničit scientologickou technologii a také vysvětlení od Lübecka samotného, jak si nacpal kaspy na úkor Scientologické církve zatím co byl stále jejím členem.


Bernd Lübeck je prezidentem "Freie Zone e. V." asociace, registrované v Mnichově, Němeku v roce 1991. Je také spoluautorem vebové stránka asociace a jejím správcem. Napsal knihu "Schach der Erde" pod pseudonymem Bernd von Wittenburg která je zaměřená na odhalení velkého globálního spiknutí.

Lübeck hlásá loajalitu k LRH za pomocí Robertsonových chvalořečí a ve stanovách Freie Zone e.V. Asociace, pod "Účel, úkoly, neziskovost" sekce, se říká:

"1. Účelem asociace je informovat veřejnost o filozofiích poznání, obzvláště filozofii L. Rona Hubbarda a také o organizacích pracujících v této oblasti."

Ale filozofie, kterou Lübeck hlásí není filozofií L. Rona Hubbarda, ale její upravená verze od Billa Robertsona a Lübeck je spojen s lidmi, kteří prohlásili že jejich záměrem je zničit veškerou scientologickou technologii v Německu.

Existuje několi faktů o Berndu Lübeckovi které vám nyní chci dát abyste měli tyto data a mohli dojít k vlastnímu závěru o prezidentovi asociace Free Zone.

Anastasius Nordenholz

Na vebové stránce Freie Zone e.V., má Lübeck sekci týkají se Anastasia Nordenholze, autora knihy nazvané "Scientologie - Wissenschaft von der Beschaffenheit und Tauglichkeit des Wissens" (Scientologie - věda o ústavě a použitelnosti ústavy) Lübeck tvrdí, že Nordenholzova práce se podobá filozofie L. Rona Hubbarda. Nic by menohlo být vzdálenější od pravdy.

Webová stránka Nordenholze a Free Zone uvádí: "Již na počátku jeho kariery byl přesvědčen o myšlence- v té době všeobecně uznávané – že je nutné chránit ty nejlepší a nejcenějnší lidské druhy v jejich boji o život "rasovým vylepšováním".

Nezní toto povědomě? Ano, je to to samé hledisko sdílené Adolfem Hitlerem, které vedlo k vyhubení milionů nevinných lidí a je také " všeobecně uznávané" jako největší destruktivní čin spáchaný v tomto století a nebo jakém koliv jiném století.

Domovská stránka Free Zone říká, že v roce 1904 Nordenholz založil periodikum "Archiv für Rassen and Gesellschaftsbiologie" ("Archív pro rasovou a sociální biologii") spolu s "lékařem" Alfredem Ploetzem. Tato publikace uváděla, že existuje: "pro výzkum do podstaty rasy a společnosti a jejich vzájemných vztahů, pro rozpoznání biologických podmínek pro jejich zachování a rozvoj stejně jako pro základní problémy teorie evoluce – Vědecký orgán v Německé společnosti pro rasovou hygienu a výbor Třetí říše pro národní zdravotnickou službu.

Co je vynecháno ze stránky Free Zone, je že Alfred Ploetz byl také psychiatrem. Blízce spolupracoval s Ernstem Rudinem neslavně známým psychiatrem který byl zapáleným následovníkem Adolfa Hitlera. Rudinem byl editorem publikace "Archiv rasavé a sociální biologie". V roce 1905, roce ve kterém Ploetz a Nordenholz založili své periodikum, byl Ploetz spoluzakladatelem společnosti pro rasovou hygienu ( Eugenika) v Německu, na které pracoval 10 let, a která byla plně podporována Hitlerem. Poté, Ploetz rovněž podporoval Hitlera a byl citován: "Díky jeho činům se Hitler vyzvedl do řad našich největších vůdců všech dob. "Díky blízkému spojení mezi Nordenholzem a Ploetzem, by jistě bylo velmi těžké pro Nordenholze nesdílet stejná hlediska jako Ploetz, Rudin a další tohoto druhu.

Domovská stránka Free Zone říká, že "Dr. Ploetz byl první kdo zavedl termín "rasové vylepšení" do vědy. Nicméně, kde si myslíte, že Ploetz tento termín "rasové vylepšení" vzal. Podle Free Zone stránky, Nordenholz vytvořil tento termín "na počátku své kariery".

Lübeck je zastáncem toho, že Nordenholzovy teorie jsou podobné filozofii LRH, ale jak jsem již říkal, nic by nemohlo být vzdálenější od pravdy. LRH nikde ve svých spisech nepropaguje "rasovou hygienu" nebo "rasové vylepšení". Naopak, jeho hlediska na pratiky psychiatrů a nacistů byla vždy absolutně jasná. Ze zřejmých důvodů se mu hnusily.

To že Lübeck a jeho Free Zone naznačuje, že filozofie LRH započala se zastáncem "rasové hygieny" je při nejmenším absurdní.

Je na vás si vytvořit vlastní závěry ohledně těchto věcí tak jak jsem to udělal i já. Pouze jsem zveřejnil fakta prezentované na domovské stránce Free Zone a jiných internerových stránkách o Nordenholzovi, Eugenice, Ploetzovi a Rudinovi.

Ursula Caberta

Ursula Caberta je vedoucí vládního oddělení, situovaného v Hamburku, které je jediné svého druhu na světě. Uvedným účelem tohoto oddělení je učinit praktiky scientologickýckého náboženství zločinem v Německu. Neměli bychom také zapomínat, že Caberta byla hlavním zastáncem navrhovaného zákona, který měl regulovat "pomoc v životě". Toto by nejenom zahrnovalo to co Caberta a další jejiho druhu vnímají, v jejich pokroucených hlediscích jako "sekty", ale rovněž by to zahrnovalo kohokoliv kdo se pokouší poskytnout službu druhému, tak aby mu pomohl lépe zvládat život.

Už v roce 1994, byl Bernd Lübeck v kontaktu s Cabertou když jí dal dokumentaci týkající se Free Zone a rovněž výpovědi od lidí napadající Scientologickou církev. Od té doby je s ním v kontaktu. V roce 1997 odpadlík od církve uváděl, že se Lübeck vychloubal svými kontakty s Cabertou a tím jak jí pomáhá. Caberta řekla Lübeckovi, že považuje Free Zone za "metadonovou léčbu" pro lidi, kteří opustili Scientologickou církev. Pokud jíž jste členem Free Zone a toto čtete, jak se vám líbí, že jste přirovnáváni k uživatelům drog?

Díky svému spojení s Cabertou, je Lübeck taktéž v kontakut s Jeanette Schwaitzerovou a Wernerem Schirraem, kteří mají asociaci nazvanou Vitem e.V., která "pomáhá" scientologům odstoupit od scientologické církve. Jakmile Schirra a Schwaitzerová dostanou někoho ven z církve, informují uřád pro ochranu ústavy, že tato osoba odstoupila.

Lübeck, Caberta, Schwaitzerová, Schirra a uřad pro ochranu ústavy pracují ruku v ruce na zničení Scientologie a toto není žádné tajemnství. Scénář vypadá takto: Lübeck použije svou domovskou stránku Free Zone k "informování" lidí o Scientologické církvi a tlačí na ně falešnou technologii Billa Robertsona, aby církev opustili. Toto pomáhá zavádět "metadonovou léčbu" Caberty. Schwaitzerová a Schirra potom nabídnou své služby dostat lidi ven z církve. Jakmile v tomto uspějí, inforumují o tom Úřad pro ochranu ústavy, který se potom snaží získat evidenci přečinů v církvi od odpadlíků.

Ačkoliv se Free Zone jejímž představitelem Lübeck je, navzývá "Ronovým orgem" a tvrdí, že je přítelem LRH zatím co po celou dobu pracuje s lidmi, kteří mají jako jediný záměr zničení technologie LRH. Lübeck nepochybně ví jaké by bylo hledisko LRH ohledně této věci, takže je viditelně motivován nějaým jiným zájmem, známím pouze jemu samotnému.

Tato dvojitá maska není nová, jak se můžete přesvědčit z následujících dat která byla napsána Lübeckem samotným o události, která se stala v roce 1983 zatím co on byl členem personálu Scientologické církve v Mnichově.

Okradení církve

Lübeck jak se podílel na koupi nové budovy pro Scientologickou církev, ve které církev ztratila velký finanční obnos. 27. dubna 1983 poslal následující CSW ( kompletní práce zaměstnance) vedoucímu pracovníkovi církve. (Jména osob se kterými jednal jsou zkrácená).

"Mezi zářím a prosincem 1981 jsem měl dovolenou absenci za účelem vydělání peněz. Během této absence jsem pracoval v agentůře finančního poradenství. Můj nařízený byl pan B.S. Sdělil jsem mu, že org hledá novou budovu. Na konci října jsem se spojil s inženýřem, který chtěl získat hypotéku na financování domu. Jeho jméno bylo pan P. B.S. zařídil schůzku s panem P. a oba jsme ho navštívili ohledně jeho finančního problému. Během našeho našeho rozhovoru s panem P. jsme mu sdělili, že obchodujeme s nemovitostmi a právě nyní hledáme budovu pro Scientologickou církev kolem 6–7 milionů DM. Pan P. řekl, že slyšel o hotelu, který má být prodán v Munich Schwabing (severní části Mnichova). Řekl, že tento obchod je již hotov a hotel by stál 5 milionů DM. Možná bychom mohli ovlivnit majitele, pokud bychom mu řekli, že náš zákazník, by byl schopen za toto zaplatit 6–7 milionů DM. Takže pan P. zavolal majiteli (panu S.) aby mu to řekl. Pan S. se o toto velmi zajímal a bylo rozhodnuto, že hotel bude nabídnut za 6.5 milionů DM a zbytek bude rozdělem mezi realitní makléře a majitele. Pan S. s tímto souhlasil a tak obchod začal. Podle našich vlastních expertů (pan B. a další archtekt) byla tato budova odhadnuta na 6 milionů toto byla konečná cena. Pan S. poté chtěl za toto 6 milionů. Pan B.S. Dostal 1,5% provizi za tento obchod od orgu (90 000 DM). Toto byla realitní provize. Normální provize jsou 3% toto sníženo na 1,5%. K tomu pan B.S. dostal 130 000 DM od pana S. Pan B.S. mi dal 27 000 DM během půl roku. V tomto byl zahrnut osobní vůz v ceně 8 000 DM. Pan B.S. mi přislíbil dalších 15 000 DM, ale nikdy mi je nezaplatil.

"Nenahlásil jsem tyto data terminálům, kterých se tento obchod týkal v orgu. Měl jsem nahlásit, že budova byla dříve nabídnuta za 5 milionů DM. Tímto jsem způsobil ztrátu 1 milionu DM a provizi kterou jsem obdržel od pana B.S. (27 000 DM)."

V tom samém CSW, Lübeck nabídl Scientologické církvi splatit finanční škodu (která dosáhla výšky 1 027 000 DM) během pěti let – Scientologická církev z těchto peněz neobdržela ani fenik.

Závěr

Skutečně upřímně věříte, že někdo spolupracující se známými nepřáteli Scientologie (Caberta, Schirra, Schweitzerová a Úřad pro ochranu ústavy) a kdo používá své pracovní kontakty a přátelé pro osobní zisk, vám poskytne "svobodu"?

Podívejte se na tato fakta sami a rozhodněte se zda je toto osoba se kterou chcete být ve spojení.

Tato fakta jsem vám poskytl, a nyní je na vás abyste se rozhodli, když znáte obě strany, a ne jenom jednu, k kterou se vám Lübeck rozhodl dát.