Freezone Survivors Association

Kdo je kdo ve Freezone:
Bernd LŘbeck

   
Bernd LŘbeck je v¨dcem "Freie Zone e.V." asociace, registrovanÚ váMnichový, váNýmecku vároce 1991.

Publikoval knihu -- "Schach der Erde" -- pod pseudonymem "Bernd von Wittenburg".

Filozofie, kterou Lubeck propaguje je upravenou verzÝ filozofie Billa Robertsona.

Lubeck spolupracuje sánýmeckou tajnou slu×bou "┌°ad pro ochranu ˙stavy", co× nejprve popÝral a pozdýji ospravedl˛oval.

DalÜÝ informace najdete na Freie Zone e.V.(Ron's Org) a Nýmeckř ˙°ad pro ochranu ˙stavy.

Viz takÚ Pravda o Berndu LŘbeckovi.